Δειγματισμός Θεσσαλονίκη 2020 12/13/14 Σεπτεμβρίου